drs. P. Nouwt
historisch en genealogisch onderzoeker
English

 * genealogie
 * familiewapen
 * erfgenamenonderzoek

 * historisch onderzoek
 * lokale geschiedenis

 * huizenonderzoek
 * boerderijonderzoek
 * monumenten

 * transcripties
 * onderzoeksadvies

 


    email sturen


onderzoeker in Gelderland,
Noord-Brabant en Utrecht

geregistreerd bij het Centraal
Bureau voor Genealogie

voormalig correspondent voor
  het Brabants Historisch
Informatie Centrum

lid van het Koninklijk
Nederlandsch Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkundespecialist in historisch archiefonderzoek
voor particulieren en instellingen